top of page

KMG Prestige

Prestige

Поради нарастващите нужди на строителния сектор за по-добри изолационни показатели Алтест разработи и пусна на пазара 6 камерна PVC система "Prestige"

Преди пускането на серията на пазара бяха направени множество тестове в независими чуждестранни лаборатории за коефициента на свиваемост на профила, тъй като това е основен фактор за страните, намиращи се в по-студен климатичен пояс. Резултатите от тестовете дадоха крайно становище, че новата 6-камерна PVC система "Prestige" е изключително подходяща и за по-сурови климатични условия.

Технически характеристики:

  • Система от 6 камери с монтажна ширина 70 мм.

  • Възможност за остъкляване от  24 мм до 42мм.

  • Реновация  –  каса с перваз  подходяща за обновяване –монтиране на дограма без демонтаж на старата.

  • Водобранно  крило  -  дизайнът на крилото е  издаден  над каса. Това осигурява защита на уплътнителя (гума) от слънчевите лъчи и прекия дъжд и вследствие удължава живота му и доброто уплътнение.

  • Системата е съвместима с всички видове обков с отстояние 13 мм.

  • Системата е съвместима с всички допълнителни профили от марка KMG – транспортен профил, подпрозоречни первази, хънтър, термопанел, уширение за каса.

  • Защита от UV лъчи.

Водонепропускливост: клас 5А

Устойчивост на вятър: клас C2

Носимоспособност на защитните устройства на натоварване: клас 4

Шумоизолация: 34 dB

Коефициент на топлопреминаване: U = 1,37 W/(m2.K)

Въздухопропускливост: клас 4

bottom of page