top of page

Комарници на панти

Комарници на панти:

Този тип комарници са създадени специално за балконски врати, но могат да се поставят и на прозорци. Комарниците на панти са надеждни и създават удобство не само по време на експлоатация, но и по врене на почистване. Механизмът е максимално опростен – мрежата е закачена на панти и така на практика този тип противонасекомна мрежа не се чупи и може да се използва за изключително дълъг период от време.

bottom of page